Privacy en veiligheid

 

Privacybeleid

Wij bieden onze klanten volledig respect voor hun privacy en bescherming van hun persoonlijke gegevens. We doen er alles aan om u een veilig gevoel te geven door ons uw persoonlijke gegevens toe te vertrouwen wanneer u onze winkel gebruikt. Dit privacybeleid legt de regels en reikwijdte uit van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, uw rechten en onze plichten als gegevensbeheerder. Wij gebruiken technische maatregelen en organisatorische oplossingen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beveiligen en te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. De gegevensbeheerder is: Krzysztof Ociepa, Częstochowa, ul. Adama Bienia 8/33b, Polen ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit, REGON 242605017, btw-identificatienummer PL5732599677.

Doel van de verwerking

De winkel verwerkt de persoonlijke gegevens van de websitegebruikers om de contracten die zijn gesloten als onderdeel van de online winkel: www.insafe.store, naar behoren uit te voeren. Dit betekent dat deze gegevens met name nodig zijn voor:
- registreren op de Website
- totstandkoming van het contract
- nederzettingen maken
- levering van door de Gebruiker bestelde goederen
- de uitoefening door de Gebruiker van consumentenrechten (bijv. terugtrekking uit het contract, garantie).

Data type

De winkel verwerkt de volgende persoonsgegevens, waarvan de verstrekking noodzakelijk is voor:

1. Inloggen in de winkel:

  • voornaam en achternaam
  • e-mail adres

2. Aankopen doen in de winkel:

  • voornaam en achternaam
  • bezorgadres
  • Telefoonnummer
  • e-mail adres

3. Gegevens verstrekt door de Gebruiker optioneel:

  • btw-identificatienummer (indien een factuur wordt gevraagd door de ondernemer)

4. In het geval van herroeping van het contract of acceptatie van de klacht, wanneer de terugbetaling rechtstreeks op de bankrekening van de Gebruiker wordt gedaan, dient u het rekeningnummer op te geven om de terugbetaling te doen.

Wettelijke basis voor verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. Wij verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming, uitgedrukt op het moment van registratie op de Website en bij het tijdstip van bevestiging van de transactie op de Website. Toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is volledig vrijwillig, maar het ontbreken van toestemming verhindert u om u op de website te registreren en aankopen te doen via de website.

In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons heeft u de volgende rechten:

1. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken - zonder opgaaf van reden. Het verzoek kan betrekking hebben op het door u aangegeven doel van de verwerking, bijvoorbeeld het intrekken van toestemming voor het ontvangen van commerciële informatie, maar het kan ook van toepassing zijn op alle verwerkingsdoeleinden. Intrekking van toestemming voor alle verwerkingsdoeleinden zal resulteren in de verwijdering van uw gebruikersaccount in de Store en uw gegevens zullen niet door ons worden verwerkt. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

2. U kunt ons te allen tijde - zonder opgaaf van reden - verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Het verzoek tot verwijdering van gegevens heeft geen invloed op de reeds verrichte werkzaamheden. Het wissen van gegevens betekent dat uw gebruikersaccount in de Store wordt verwijderd en dat uw gegevens niet door ons worden verwerkt.

3. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, zowel in het geheel als voor het door u aangegeven doel. Het bezwaar heeft geen invloed op reeds verrichte handelingen. Als u bezwaar maakt, wordt uw Gebruikersaccount op de Website verwijderd en worden uw gegevens niet door ons verwerkt.

4. U kunt verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, hetzij voor een bepaalde periode, hetzij tot op zekere hoogte - wij zullen handelen in overeenstemming met uw beslissing. Dit verzoek heeft geen invloed op de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

5. U kunt ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te rectificeren. Je kunt het ook zelf doen nadat je bent ingelogd in de Store.

6. U kunt verzoeken dat wij uw gegevens overdragen aan een andere entiteit. Neem hiervoor contact met ons op en geef de naam en het adres door van de entiteit waarnaar we uw gegevens moeten overdragen en hun reikwijdte, d.w.z. welke van uw gegevens we moeten overdragen. De overdracht vindt in elektronische vorm plaats nadat u dit verzoek hebt bevestigd. Bevestiging van het verzoek is nodig vanwege de veiligheid van uw gegevens en om ervoor te zorgen dat het verzoek afkomstig is van een bevoegd persoon.

7. U kunt te allen tijde bij ons informatie opvragen over de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Wij zijn verplicht u uiterlijk één maand na ontvangst van elk verzoek op de hoogte te stellen van de maatregelen die wij hebben genomen.

Duur van het bewaren van persoonsgegevens

Alleen archiefinformatie over door u gesloten transacties blijft in onze systemen, waarvan de opslag bijvoorbeeld verband houdt met uw claims, bijvoorbeeld onder garantie, maar ook in verband met toepasselijk recht. Contact met betrekking tot persoonsgegevens U kunt alle meldingen of verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens bij ons indienen op de manier die u verkiest:

  • E-mails naar: insafe@insafe.store
  • Via het contactformulier beschikbaar in de Store
  • Per post naar het volgende adres: Krzysztof Ociepa, ul. Adama Bienia 8/33b, 42-208 Częstochow, Polen

Gegevensverwerking toevertrouwen

De entiteit die gegevens namens de beheerder verwerkt, is home.pl Spółka Akcyjna, gevestigd in Szczecin, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, ingeschreven in het register van ondernemers van het nationale gerechtsregister bijgehouden door de districtsrechtbank Szczecin - Centrum in Szczecin, 13e commerciële afdeling van het nationale gerechtsregister onder KRS: 0000431335, geregistreerd onder btw-identificatienummer: 8522103252, REGON: 811158242. Entiteit de verwerker beschikt over de juiste certificering op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens ISO/IEC 27001.

De Winkel kan de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwen aan andere entiteiten die samenwerken met de Winkel, voor zover dit nodig is voor de transactie, dat wil zeggen, bijvoorbeeld om de door u bestelde goederen voor te bereiden en pakketten te bezorgen. De persoonlijke gegevens van gebruikers zullen, afgezien van de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, op geen enkele manier aan derden ter beschikking worden gesteld, met name zullen ze niet worden overgedragen aan andere entiteiten met het doel marketingmateriaal van derden te verzenden. Persoonlijke gegevens van de Store-gebruikers worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

Cookies

De winkel maakt gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine bestanden die het apparaat dat wordt gebruikt om op internet te surfen (bijvoorbeeld computer, smartphone, enz.) in staat stellen om specifieke informatie over het gebruikte apparaat te onthouden. De informatie die in cookies wordt vastgelegd, wordt onder meer gebruikt voor advertenties en statistische doeleinden en om onze diensten aan te passen aan uw individuele behoeften.U kunt de instellingen voor cookies wijzigen in uw webbrowser.Als deze instellingen ongewijzigd blijven, worden cookies opgeslagen in het geheugen van het apparaat.Het wijzigen van de instellingen voor cookies kan de functionaliteit van de Website.

E-mail van Ceneo.pl en TrustedShops.eu waarin om een mening wordt gevraagd

We sturen een bericht naar het door u opgegeven e-mailadres met het verzoek om een beoordeling achter te laten van onze winkel op Ceneo.pl en TrustedShops.eu. Door het reglement en het privacybeleid te accepteren, gaat u hiermee akkoord.
Ceneo.pl beheerdersgegevens: Ceneo.pl Sp. z o.o., Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polen. Gegevens van de beheerder van TrustedShops.eu: Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen, Duitsland.

Facebook-plug-in

Onze website bevat een plug-in voor het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS). De Facebook-plug-in op onze website is gemarkeerd met het Facebook-logo. Deze plug-in verbindt u rechtstreeks met ons profiel op de Facebook-server. Facebook kan dan uit uw IP-adres de informatie halen dat u onze website heeft bezocht. Als u onze website bezoekt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-profiel, registreert Facebook informatie over uw bezoek. Ook als u niet bent ingelogd, kan Facebook informatie over uw IP-adres verzamelen. We willen benadrukken dat Facebook ons geen informatie verstrekt over de verzamelde gegevens en hoe deze worden gebruikt. Het doel en de omvang van de door Facebook verzamelde gegevens zijn ons niet bekend. Om aanvullende informatie over privacy op Facebook te verkrijgen, raden we u aan rechtstreeks contact op te nemen met Facebook of het privacybeleid van de portal te lezen op: https://www.facebook.com/about/privacy/ Als u niet wilt dat Facebook informatie te verkrijgen over uw bezoeken aan onze pagina's, raden wij u aan vooraf uit te loggen bij uw Facebook-account.

Gegevensbeschermingsverklaring van Google Analytics

Onze websites maken gebruik van analysemechanismen van de webservice van Google Inc. ("Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS") - Google Analytics. Het mechanisme maakt gebruik van cookies die analyse van het gebruik van websites mogelijk maken. Informatie die door cookies wordt verzameld, wordt overgebracht naar de servers van Google in de VS en gearchiveerd. Als de IP-anonimiseringsfunctie is geactiveerd bij het gebruik van onze website, wordt het IP-adres van de gebruiker door Google ingekort. Dit geldt voor de lidstaten van de Europese Unie en andere landen die zijn opgenomen in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Op deze manier is de IP-anonimiseringsfunctie actief op onze website. Op verzoek van de website-exploitant gebruikt Google de verzamelde informatie om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over het gebruik van de website op te stellen en andere met het internet verband houdende diensten. Het in het kader van het Google Analytics-programma door de browser van de gebruiker verstrekte IP-adres wordt niet samen met andere gegevens van Google opgeslagen. De gebruiker kan het opslaan van cookies in de webbrowser blokkeren. In dit geval kunt u echter niet alle functies van de website volledig gebruiken. Daarnaast kan de Gebruiker het opslaan van de door cookies verzamelde gegevens over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) en het verzenden ervan naar Google, evenals de overdracht van deze gegevens door Google, blokkeren door de plug-in te downloaden en te installeren. beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Sklep internetowy Shoper.pl